header banner
Default

Banken waarschuwen voor aanvullende maatregelen om de lasten te verlichten


Financieel20 sep '23 07:56

De Miljoenennota die gisteren op Prinsjesdag is gepresenteerd, laat een beleidsarme begroting zien. Vandaag hebben politieke partijen in de Tweede Kamer de kans om de begroting naar eigen inzicht aan te passen. Een aantal partijen, waaronder PvdA/GroenLinks, wil het minimumloon verder verhogen. De kosten daarvoor moeten worden gedragen door de banken. Maar als de lasten voor de banken verder worden verhoogd, loopt de financiële sector groot gevaar, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

NVB: De winsten die nu worden gemaakt zijn 'normaal en gezond'; er is geen sprake van 'overwinsten'.

VIDEO: $10,000?? NEW IRS Bank Monitoring Update [Biden Tax Plan]
LYFE Accounting

De banken geven aan al een forse bijdrage te leveren aan de energietransitie, de overgang naar een meer duurzame landbouwsector en helpen ook bij de woningbouw. Daarnaast zorgt de sector voor betaalbaar betalingsverkeer; Nederlandse banken zijn in vergelijking met banken in andere Europese landen zeer goedkoop als het gaat om dat betalingsverkeer. Anderzijds maken banken als gevolg van de gestegen rente recordwinsten, terwijl de spaarrente achterblijft. Daar kan best wat van worden afgeroomd, is het oordeel van een aantal politieke partijen in de Kamer.

Een aantal partijen, waaronder PvdA/GroenLinks, wil het minimumloon verder verhogen. De kosten daarvoor moeten worden gedragen door de banken. Maar als de lasten voor de banken verder worden verhoogd, loopt de financiële sector groot gevaar, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Een aantal partijen, waaronder PvdA/GroenLinks, wil het minimumloon verder verhogen. De kosten daarvoor moeten worden gedragen door de banken. Maar als de lasten voor de banken verder worden verhoogd, loopt de financiële sector groot gevaar, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). (ANP / Kim van Dam)

Misverstand

VIDEO: Fitch warns it may be forced to downgrade dozens of banks, including JPMorgan Chase
CNBC Television

Volgens NVB-voorzitter Medy van der Laan is er sprake van een 'heel groot misverstand'. De banken hebben de afgelopen jaren erg weinig winst gemaakt, 'ook volgens de Europese Centrale Bank een zorgelijke situatie. We verdienden te weinig'. De winsten die nu worden gemaakt zijn 'normaal en gezond'; er is geen sprake van 'overwinsten'. Daarnaast betalen banken 35 procent belasting, terwijl de fiscale druk voor bedrijven op ruim 27 procent ligt, geeft de voormalig staatssecretaris aan.

Lees ook | Bankensector over lage rente: 'Winsten waren jarenlang onder de norm'

De 'return on equity' die nu wordt gemaakt ligt tussen de 8 en 12 procent, 'zoals de ECB dat graag ziet'. Volgens Van der Laan heeft een gemiddelde bank in Nederland ergens tussen de 600 tot 1000 miljard euro op de balans staan. 'Dan is drie miljard winst een gezonde situatie. Bij banken loopt het al heel gauw in de miljarden.'

Verzwakking en instabiliteit

VIDEO: Extra aandacht van banken voor witwassen leidt tot opmars ondergronds bankieren
WNL

De gevolgen van een extra lastenverzwaring bij banken hebben, volgens de NVB, vooral effect op de kredietverlening. 'Die komt onder druk te staan, de kosten nemen toe. Maar uiteindelijk moet dat ergens weer terugverdiend worden.' Daarmee wordt de bancaire sector in Nederland 'verzwakt', en dat zorgt voor 'instabiliteit'.

Lees ook | 'Ook Nederland moet megawinsten banken extra belasten'

De waardering voor de bankensector binnen de samenleving is erg laag, en dat is 'jammer', zegt Van der Laan. 'Wij dragen twee miljard euro extra bij tegen witwassen.' De kosten voor een betaalrekening liggen voor de consument ergens tussen de drie en vijf euro per maand; 'dat is extreem laag. Maar dat kost wel geld, wij draaien daar 500 miljoen euro verlies op. Maar daar heeft niemand het over. Daar zou rekening mee moeten worden gehouden.'

Langetermijnvisie

VIDEO: De strijd tegen phishing: de banken moeten meer doen
Testaankoop

Toch zullen partijen vandaag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen pleiten voor extra lasten voor de banken. 'We begrijpen dat partijen zoeken naar geld voor extra uitgaven en hiervoor naar de banken kijken. Maar dat is geen land besturen', oordeelt Van der Laan. De NVB ziet liever een langetermijnvisie in plaats van een snelle reactie wanneer banken na 'zoveel jaren weer eens goede resultaten halen'.


Deel dit artikel

VIDEO: Banken boeken recordwinsten, consument profiteert niet mee
WNL

Gerelateerde artikelen

VIDEO: Banken zijn niet gul met kredieten • Z zoekt uit
RTL Z

Sources


Article information

Author: Chris Bishop

Last Updated: 1704056041

Views: 852

Rating: 3.8 / 5 (61 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Chris Bishop

Birthday: 1951-12-14

Address: 55841 Steven Ridge, West Jonathanbury, MO 94138

Phone: +3736575994775135

Job: Article Writer

Hobby: Rock Climbing, Skydiving, Coin Collecting, Aquarium Keeping, Dancing, Table Tennis, Painting

Introduction: My name is Chris Bishop, I am a artistic, dear, Gifted, fearless, audacious, persistent, risk-taking person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.