header banner
Default

In december zal Bitget exchange de Nederlandse markt verlaten


De crypto exchange Bitget heeft besloten de registratie van nieuwe klanten uit Nederland stop te zetten. De maatregel zal al snel ingaan, namelijk vanaf 1 december 2023, om 10 uur. Bitget is een cryptocurrency handelsplatform dat diensten aanbiedt op het gebied van digitale activa. Het platform is ontworpen om zowel voor beginners als voor ervaren handelaren toegankelijk te zijn en biedt verschillende koop en verkoop mogelijkheden aan via de spotmarkten (directe aankoop en verkoop van crypto’s) en via de futuresmarkten (contracten die speculeren op toekomstige prijzen).

De maatregelen komen erop neer dat gebruikers met een Nederlands identiteitsbewijs of een adres in Nederlands niet worden geaccepteerd door het platform. Ook zullen gebruikers die verbinding maken met een Nederlands IP-adres zich niet meer kunnen registreren of aanmelden voor de diensten van het platform. De abrupte stop betekent ook dat de exchange promoties in ons kikkerlandje per direct stopzet. Dit heeft betrekking op onder andere promotiecodes en partnerlinks.

Waarom stopt Bitget in Nederland?

Bitget heeft besloten om zijn diensten in Nederland te staken omdat het geen registratie heeft bij De Nederlandsche Bank (DNB). Dit betekent dat het bedrijf officieel geen crypto diensten mag aanbieden in Nederland​. De regelgeving en vereisten voor het aanbieden van financiële en crypto gerelateerde diensten zijn verschillend onder landen. Deze verschillen geven nog weleens problemen en blijken in het geval van Bitget te groot om een registratie in Nederland mogelijk te maken.

Binance registratie in NL

Bitget is niet de eerste die het slechte nieuws van DNB te horen kreeg. De grote concurrent Binance kreeg in juni ook te horen dat het zijn Nederlandse activiteiten moest staken. De kern van deze ontwikkeling had een vergelijkbare oorzaak. Ondanks een intensief registratieproces als virtuele vermogensdienstverlener bij de Nederlandse toezichthouders, is het bedrijf er niet in geslaagd de benodigde VASP-registratie te verkrijgen, wat een cruciaal aspect is voor het legaal aanbieden van crypto diensten in Nederland.

Sources


Article information

Author: Miss Megan Scott

Last Updated: 1704238322

Views: 497

Rating: 4.5 / 5 (40 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Miss Megan Scott

Birthday: 1947-10-29

Address: 7553 Justin Heights Suite 376, Williamsland, CT 94641

Phone: +3617222880320100

Job: Article Writer

Hobby: Tennis, Gardening, Soccer, Running, Snowboarding, Surfing, Bird Watching

Introduction: My name is Miss Megan Scott, I am a rare, enterprising, apt, valuable, unyielding, intrepid, daring person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.